Diamond Sentio; kurumunuzun organizasyonel gelişim ihtiyaçlarına destek vermek, gerektiğinde de danışmanlık hizmeti sağlamak için kuruldu.

Diamond Sentio olarak eğitim verirken de danışmanlık hizmeti sağlarken de öncelikli amacımız katılımcılarda farkındalık yaratmaktır. Değişim farkındalıkla başlamaktadır. Bunun için Diamond Sentio, kurumun ihtiyaçları belirlemesini takiben konuyu en özgün ve farklı öğrenme şekillerini dikkate alacak ve ihtiyacı projelendirecektir.

Organizasyonel Gelişim, Bireysel Gelişim ve Farkındalık İçin Bireysel Ve/Veya Ekip Envanter Uygulamaları, Bireysel ve Ekip Koçlukları, Yetkinlik Setleri Gelişimi, Yönetsel Yetkinlikler Gelişimi, Ekipler Arası Çatışmaların Yönetimi, Vizyon, Misyon, Değerlerin ve Şirket Kültürünün Bulunması/Oluşturulması Faaliyetleri, Inovasyon, Yenilikci Düşünce, 5 Duyu Pazarlama, Yaratıcı Ekip Buluşmaları ve Toplantıları, Konuşmacılar ve Motivasyon Toplantıları, Outdoor Eğitimler ve Aktiviteleri, Yalın Yönetim Sistemleriyle Süreç Yönetimi ve Yalın Yönetim Uygulamaları, Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi

İstendiğinde de eğitim sonrası pekiştirici yöntemler kullanmak ve öğrenmenin sürekliliğini sağlamak gibi bu ve bunlarla sınırlı olmayan ihtiyaçlarınıza cevap vermek için varız.

Dünyadaki gelişimleri takip ederek aktüeryayı güncel tutmak, kişilerin farklı öğrenme stillerine sahip olduğu bilinciyle eğitim projelendirmesi ve sunumunu yapmak, öğrenmeyi güçlü kılmak adına özgün tasarımlar yapmak her zaman önceliğimiz olacaktır.

Story Telling ve Kurumsal Tiyatro

Yönetici Eğitimleri

Liderlik Eğitimleri

Liderlik Eğitimleri

Danışmanlık

Marka Yönetimi ve Pazarlama

Marka Yönetimi ve Pazarlama

Kurum Kültürü ve Etik Yönetimi

Müzik, Uyum ve Yönetim

Yalın Üretim Teknikleri

Yalın Üretim Teknikleri

Outdoor ve Organizasyonlar

Outdoor ve Organizasyonlar

Pitstop Eğitimler

Tüm Sorular İçin

Bize Ulaşın