Kurum Kültürü ve Etik Yönetimi birbirini tamamlayan unsurlardır.

Kurumsal ve çağdaş Şirketlerde çalışanlar süreçlere dahil edilerek Kurum Kültürüne dahil edilmektedirler. Böylelikle hem aidiyet artmakta hem de ortak sahiplenilen bir kültür yaratılmaktadır. Yöntemler Şirketlere göre farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmalar kimi zaman anket, kimi zaman drama çalışmaları, kim zaman story telling veya odak grup toplantıları olabilmektedir. Yöntem her ne olursa olsun amaç ortak, inılan, istenilen bir temel oluşturmaktır.

Sonraki adımda bütün bu unsurların yazılı bir biçimde ifadesi gelir. Her Çalışan gerektiğinde bu yazılı dökümanlara ulaşabilmelidirler. Kurallar, değerler, politikalar, prosedürler en doğru şekilde ve net bir şekilde tanımlanmalıdır. Ödül ve Ceza Yönetmelikleri birbirlerinin ayrılmaz iki parçasıdır, herkes için adil ve eşit uygulama demektir. Her kural, prensip, yazılı, ulaşılabilir, yeterli ve öz olmalıdır.