Dünyanın dönüş hızıyla, vals'in ritminin aynı olduğunu söylesek ne derdiniz?

İşte hayatla o kadar iç içe o kadar uyumlu olmanın tezahürüdür Müzik, Ritm, Uyum.
Dünyanın ritmindeki en ufak bir uyumsuzluğun meydaha gelmesi hepimizin beklenmedik doğa olaylarına maruz kalması anlamına gelir.
Bu beklenmedik doğa olayları karşısında rutinimizin aynı kalması ve hayatımızı eskisi gibi devam ettirmemiz mümkün değildir.
Hayatta kalmak için fazlasıyla bir mücadele gerekecektir. Belki de bencillikler başlayacak, zira herkes kendi canını kurtarmak isteyecektir.

İşyerlerinde de böyle değil midir?

Anlaşmazlığın, uyumun, güvenin olmadığı ortamlarda ne kadar etkin ve verimli çalışılabilir?
Ekip üyeleri birbirlerini ne kadar destekleyebilir? Ne kadar anlayabilir? Ne kadar büyük resmi ve tek bir çatı altında olduklarını kavrayabilirler?
Uyumsuzluğun ve çatışmanın olduğu bir ortamda çalışanların aynı hedef için çalışmaları ve biraraya gelmeleri mümkün müdür?

Müziği dahil ederek oluşturacağımız eğitimin amacı, uyum ve ahengin önemini anlatmak, problem olan konuları teşhis etmek ve her sesin, her farklılığın yarattığı katma değeri görmek paha biçilmezdir.

Hem ruha, hem gerçeklere, hem de kulaklara hitap edecek en güzel metotla Şirket/Bölüm atmosferini iyileştirecek ve Ekipdaşlığı ve Çalışma uyumunu arttırmak amaçlanmaktadır.

Eğitim projelendirmesine göre belli eğitimlerin parçası olabileceği gibi, tam günlük eğitim olarak da planlanabilmektedir.