FASİLİTASYON VE KONUŞMACILAR

Bazı toplantıların gerek daha obtektif gerekse de daha profesyonel yönetilmesini gerektirebilir. Bu durumda profesyonel Fasilitasyon hizmeti alınması gerekir. Verilen hizmet bir event’in yönetilmesi, beyin fırtınası atölye çalışmaları, kimi zaman yaratıcılık, kimi zaman da moderatörlük kapsamında olabilmektedir.

Gerektiğinde organizasyon ya da içeriği destekleyici Konuşmalar getirilerek kapsam zenginleştirilebilmektedir.