Artan teknoloji ve değişim hızı ile işletmelerin liderliğe olan ihtiyacı artmıştır.

Yönetici Yetkinliklerini geliştirmek üzere düzenlenecek eğitimler serisidir. Her Şirketin büyüklüğü, hedefleri ve organizasyonel yapısı gereğince farklı yetkinlik setleri bulunmaktadır. Yönetici Eğitimleri içerikleri bir Şirketten diğerine içerik olarak değişiklik gösterecek olsa da başlık olarak aşağıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmaksızın Şirketlere özel tasarımla verilmektedir.

 • Etkin Dinleme
 • Etkileme ve Ikna
 • Sunum Teknikleri
 • İletişim
 • Motivasyon
 • Yeni Yönetici Eğitimleri
 • Orta Kademe Liderlik Eğitimleri/Akademisi
 • Envanter Uygulamaları ve Birebir Geribildirim verilmesi
 • Ekip Koçluğu
 • Etkin Ekip Yönetimi
 • Y-Z kuşağı
 • Mentorluk
 • Akıl Haritalama
 • Proje Yönetimi
 • Yaratıcılık ve İnovasyon
 • Performans Yönetimi
 • Koçluk Becerileri
 • Çatışma Yönetimi
 • İnsan Sarraflığı
 • Geri Bildirim Alma ve Verme